Zpracovatelská smlouvaTato zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování vašich osobních dat a dat vašich zákazníků v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Je platná od 25. 5. 2018.

U dat o vašich zákaznících jsem v kontextu GDPR zpracovatelem dat a vy jejich správcem. Co se týče osobních dat o vás jakožto mých klientech, tak tam jsem zpracovatelem i správcem dat.

Data o vašich zákaznících

O vašich zákaznících zpracováváme následující data, z nichž některá mohou být považována za osobní.

  • retargetingové cookie AdWords, Skliku, Facebooku

  • konverzní cookie AdWords, Skliku, Facebooku

  • záznam chování (videonahrávky pohybu lidí na webu) a vyplňování formulářů v Hotjaru, Smartlooku

  • pokud mám přístup do administrace vašeho webu, pak mohu zpracovávat i jméno, email, telefon, adresu a nákupní historii vašich zákazníků a vaše obchodní data


Ne všechna zde zmíněná data ale musíme sbírat. Tento seznam popisuje jen maximální množinu dat, kterou sbírat můžeme.

Data v Google Analytics se sbírají jako anonymizované, takže je k jednoznačné identifikaci osoby nelze použít. Proto v tomto případě nejde o sběr osobních údajů.

Nevytvářím si žádné kopie dat o vašich zákaznících. Tato data se tak nacházejí pouze v systémech, které pro jejich správu používáme (administrace webu, inzertní systémy atp.) V případě ukončení spolupráce mi do těchto systémů odeberete přístup a tím ztratím přístup i k údajům o vašich zákaznících.

Data o vás

Udržuji si o vás následující data, z nichž některá mohou být považovaná za osobní.

  • kontaktní a fakturační údaje (jméno, email, telefon, web, fakturační adresa, IČ, DIČ)

  • osobní preference (jaký styl komunikace preferujete, jak chcete upravit reporty)

  • přihlašovací údaje k vašemu webu a do vašich účtů v marketingových nástrojích


Data ukládám ve službách Googlu a jejich zálohu na Dropbox. V tomto smyslu jsou tak Google i Dropbox též zpracovatelem vašich údajů.

Při ukončení spolupráce smažu veškeré osobní údaje o vás s výjimkou obchodních údajů (fakturační údaje, vystavené faktury, přehled dodaných služeb) a kontaktních údajů (jméno, email, telefon).

Zacházení s osobními údaji

Osobní ani obchodní data o vás ani vašich zákaznících nebudu předávat žádné třetí straně ani je nahrávat do dalších služeb bez vašeho souhlasu.

Přihlašovací údaje k vašemu webu a do vašich účtů v marketingových nástrojích ukládám v zašifrovaném souboru a zabezpečeném správci hesel. U služeb, které to umožňují, mám nastavené dvoufázové přihlašování.

V případě úniku či podezření na únik dat o vás či vašich klientech vás o tom neprodleně informuji.

Kdykoli si můžete požádat o zaslání všech osobních údajů o vás a vašich klientech, ke kterým mám přístup. Stejně tak lze požádat o jejich smazání.

Zálohy, které mohou obsahovat vaše osobní údaje, mažu po jednom roce.