Pravidla pro snazší spolupráci

Aby se nám dobře spolupracovalo, dovoluji si shrnout několik pravidel.

Spolupráce

 • Veškeré analýzy a reporty vytvořené pro vás jsou od okamžiku úhrady vaším majetkem a můžete s nimi libovolně zacházet.

 • Účty v nástrojích, které pro vás zakládám, a v nich obsažená data jsou ve vašem vlastnictví. Zůstávají vám i po ukončení spolupráce. Ke všem účtům máte přístup na nejvyšší možné úrovni. Pokud to tak není, ozvěte se a napravíme to.

 • Při dlouhodobé spolupráci můžete čerpání mých služeb kdykoliv ukončit. Pouze doběhneme již začatý měsíc.

 • Za ztráty způsobené mojí chybou ručím maximálně do výše vám dodaných služeb za předešlé dva měsíce (max 100 tis Kč).

 • Vaše data a informace, jejichž únik by vám mohl způsobit škodu, držím v maximální tajnosti. O tom, že pro vás pracuji, však mohu mluvit a uvádět to na webových stránkách. Zveřejnit mohu i obecné informace o spolupráci (např. Pro klienta Dobrá firma s.r.o. připravuji pravidelné měsíční vyhodnocení webu). O detailech spolupráce, ceně a samozřejmě o vašich datech mlčím. Pokud s tím nesouhlasíte, ozvěte se mi.

 • Jak pracuji s osobními údaji o vás a vašich klientech je popsáno ve Zpracovatelské smlouvě, kterou spolu odsouhlasením těchto pravidel uzavíráme.

Komunikace

 • Preferuji e-mailovou komunikaci, na kterou reaguji do druhého pracovního dne. V rámci osobní produktivity vyřizuji e-maily jen jednou denně. Pokud jsem vám do 3 pracovních dnů neodpověděl, ozvěte se. Nejspíše se e-mail někam zatoulal.

 • V urgentních případech mě zastihnete na telefonu v pracovní dny mezi 9 a 18 h.

 • V případě plánované nedostupnosti delší než tři pracovní dny vás o tom předem informuji.

 • Pravidelné reporty zasílám do 15. dne v měsíci. Analýzy a projekty do domluveného data. V případě změny vás předem informuji.

Prosba

 • Prosím vás o včasné informování o změnách ve vašem marketingu a webu, které by se mé práce mohly dotýkat. Výstupy pro vás budou díky tomu kvalitnější.

 • Pokud narazíte na něco, co se vám na mé práci nelíbí či naopak byste něco rádi, dejte vědět a změním to.

 • Když objevíte rozdíl mezi svými a mnou reportovanými čísly, napište mi. Můžeme díky tomu zpřesnit měření.

 • Pokud nejste spokojeni, hned se ozvěte. S většinou věcí se dá něco udělat, jen o tom musím vědět.


Tato pravidla jsou platná od 13. 1. 2019.