Pravidla pro snazší spolupráci

Aby se nám dobře spolupracovalo, dovoluji si shrnout několik pravidel.

Spolupráce

 • Veškeré analýzy a reporty vytvořené pro vás jsou od okamžiku úhrady vaším majetkem a můžete s nimi libovolně zacházet.

 • Reklamní účty a v nich obsažená data jsou ve vašem vlastnictví a zůstávají vám i po ukončení spolupráce. Ke všem účtům máte přístup na nejvyšší možné úrovni. Pokud to tak není, ozvěte se a napravíme to.

 • Při dlouhodobé spolupráci můžete čerpání mých služeb kdykoliv ukončit. Pouze doběhneme již začatý měsíc.

 • Za ztráty způsobené mojí chybou ručím maximálně do výše vám dodaných služeb za předešlé dva měsíce (max 100 tis Kč).

 • Vaše data a informace, jejichž únik by vám mohl způsobit škodu, držím v maximální tajnosti. O tom, že pro vás pracuji, však mohu volně mluvit a uvádět to na webových stránkách. Pokud s tím nesouhlasíte, ozvěte se mi.

 • Jak pracuji s osobními údaji o vás a vašich klientech je popsáno ve Zpracovatelské smlouvě, kterou spolu odsouhlasením těchto pravidel uzavíráme.

Komunikace

 • Preferuji e-mailovou komunikaci, na kterou reaguji do druhého pracovního dne. V rámci osobní produktivity vyřizuji e-maily jen jednou denně a to většinou před obědem. Pokud jsem do 3 dnů neodpověděl, ozvěte se. Nejspíše se e-mail někam zatoulal.

 • V urgentních případech mě zastihnete na telefonu v pracovní dny mezi 9 a 18 h.

 • V případě plánované nedostupnosti delší než tři pracovní dny vás o tom předem informuji.

 • Pravidelné reporty zasílám do 15. dne v měsíci. Analýzy a projekty do domluveného data. V případě změny vás předem informuji.

Finance

 • Svoji práci fakturuji zpětně po skončení měsíce nebo po dodání služby. V některých případech mohu požadovat zálohu před započetím prací.

 • Dodržuji dojednaný rozpočet. Přímé investice do reklam se mohou mírně lišit. Nebudou ale o více než 10 % vyšší, než sjednáno.

 • Náklady třetích stran jsou hrazeny přímo vámi (kredity v reklamních systémech, externí grafik...). Na požádání mohu i tyto náklady uhradit já a pak vám je přefakturovat. V tom případě ale musím připočítat předem dohodnutý poplatek pro pokrytí daní a spojené administrativy.

Prosím vás o

 • Včasné informování o změnách a akcích (slevy, poštovné zdarma, nové produkty, změna cen, nedostupnost zboží atp.) abych na to mohl v reklamách reagovat.

 • Pokud narazíte na něco, co se vám nelíbí (nevhodný text reklam atp.) či naopak byste něco rádi, dejte vědět a upravím to.

 • Když narazíte na rozdíl mezi svými a mnou reportovanými čísly, napište mi. Můžeme díky tomu zpřesnit měření.

 • Pokud nejste spokojeni, hned se ozvěte. S většinou věcí se dá něco udělat, jen o tom musím vědět.


Tato pravidla jsou platná od 1. 5. 2018.